Дата Нумар урока Прадмет Тэма ўрока Заданне для самастойнага вывучэння Дамашняе заданне
Панядзелак 04.05 1 Бел. літ. У.Ліпскі “Медсястра”абагульняльны занятак па раздзеле”Хто хоча шчасліва жыць, тойпрацу павінен любіць” С.65-70 чытанне апавядання , вызначэнне асноўнай думкі апавядання.

Выкананне заданняў з рубрыкі”Праверце свае веды і ўменні”

Выразнае чытанне апавядання “Медсястра”
2 Бел. мова Змяненне дзеясловаў прошлага часу па родах Старонка 111-115

Практыкаванне 195(дапаўненне сказаў дзеясловамі ў патрэбнай форме) Правіла стар.112

Практыкаванне 196(разгледзець табліцу, запісаць  гэтыя дзеясловы, вызначыць суфікс) Практыкаванне197 ,198 (вусна)

Пр.200
3 АБЖ Прафілактыка траўматызму Сшытак стар.65-66

Рыхтуем паведамленне ў якіх выпадках можна атрымаць траўму.

 
4 Прац. нав. Тэхналогія вязання ланцужка з паветраных петляў Падручнік старонкі72-73

Вязанне ланцужком.

 
5 Фіз. культ. і зд.      
Аўторак

05.05

1 ГЗС      
2 Матэматыка Вуснае дзяленне трохзначнага ліку на адназначны лік Вуснае дзяленне трохзначнага ліку на адназначны лік на аснове правіла дзялення сумы на лікСтаронка 96-97

Рашэнне ўраўненняўі лікавых выразаў

 

Старонка  97

№1,2

3 Ням. мова Что едят животные? Essen– едят люди, Fressen– едят животные

Выучить разницу между этими глаголами.

На закрепление упр.7 a,b,cна с.64

Учим слова на с. 94 (свойскаяжывёла)
4 Русск. язык Контрольная работа по теме ”Прилагательное”    
5 Русск. лит. Ю.Дмитриев «Белый медведь» Страница119-122.

Чтение рассказа вслух.

Ответы на вопросы в конце текста.

Установление причин поведениягероев рассказа.

Перечитать рассказ Ю.Дмитриев «Белый медведь»

Составить словесное описание вертишейки

Серада

06.05

1 Бел. мова Змяненне дзеясловаў прошлага часу па родах Старонка 115-118

Практыкаванне 201-204,206

Пр.207
2 Ням. мова Большие животные – маленькие животные Добавляем к слову артикль dasи суффикс chen– получаем уменьшительно ласкательное название животного или название детеныша. Например, derHund – dasHündchen. Собака-щенок.

Читаем правило на с. 66 упр. 10a,b

 

Закрепление правила: упр.11 а,b письменно на с.66-67

С. 67 упр. 12 а – устно. 12b письменно
3 Фіз. культ. і зд.      
4 Матэматыка      
5 Бел. літ Пазакласнае чытанне Э.Агняцвет Спіс літаратура для чытання на лета
Чацвер

07.05

1 Матэматыка      
2 Русск. язык Глагол как часть речи,его значение, роль в предложении. Страница 103-105

Словарное слово   ДЯТЕЛ

Правило ст.103,104

Упр.176,177,178,179

Упр.180
3 Чал. і свет Дыханне Прачытаць артыкул “Дыханне”

Сшытак стар.54-56

Адказвыць на пытанні ў канцы артыкула
4 Русск. лит. Б.Житков “Как слон спас хозяина от тигра” “Слон”(текст из энциклопедии) Страница 122-125

Изучающее чтение молча учащимися.

Деление текста на части и составление плана.Чтение научно-познавательного рассказа “Слон”

Подготовить пересказ рассказаБ.Житкова“Как слон спас хозяина от тигра”
5 Музыка      
Пятніца

08.05

1 Русск. язык Изменение глаголов по числам Страница 106-109

Словарное слово  КАЛЕНДАРЬ

Правило ст.107

Упр.181-185

Упр.186
2 Матэматыка      
3 Выяўл. мастацтва      
4 Ням. мова Читаем о животных С.69 упр. 14а – читать, 14 b, c– работа после текста – выполнить устно. С. 70-71 упр. 15 – выполнить всю работу над текстом (все пункты – a,b,c)