У дапамогу класнаму кіраўніку

Нарматыўныя прававыя дакументы

Арганізацыя выхавання

Школа Актыўнага Грамадзяніна

Інфармацыйна-аналітычныя матэрыялы Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь аб расследаванні крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны і пасляваенны перыяд

 

Продолжить чтениеУ дапамогу класнаму кіраўніку

Дэкада педагагічнага майстэрства настаўнікаў “Выкарыстанне тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі на ўроках для павышэння ступені засваення вучнямі вучэбнага матэрыялу”

Сваім вопытам падзяліліся  настаўнікі першай і вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі. У змесце дэкады была прадстаўлена вучэбная і метадычная дзейнасць педагогаў. Дзейсным сродкам з’яўляецца сістэмнае выкарыстанне ў навучальным працэсе візуалізацыі (“адзін малюнак лепей за тысячу слоў”). Гэта перадача ідэі і інфармацыі ў форме, якая можа быць прачыта  ці ўбачана. Яна ўключае ў сябе знакі, малюнкі, ілюстрацыі і г.д. Педагогамі былі прадэманстраваны тэхнікі візуалізацыі, якія яны выукарыстоўваюць у адукацыйным працэсе.

Продолжить чтениеДэкада педагагічнага майстэрства настаўнікаў “Выкарыстанне тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі на ўроках для павышэння ступені засваення вучнямі вучэбнага матэрыялу”

Педагагічны савет

28.02.2022 згодна з планам работы ўстановы адукацыі на 2021/2022 навучальны год быў праведзены

ПЕДАГІЧНЫ САВЕТ

“Выкарыстанне ў адукацыйным працэсе сродкаў візуалізацыі вучэбнай інфармацыі, як фактара павышэння ўзроўню

вучэбнай пазнавальнай дзейнасці”.

Продолжить чтениеПедагагічны савет

Об использовании архивных интернет-проектов

В соответствии с письмом Министерства юстиции Республики Беларусь от 11.01.2022 №01-18/3 и с учетом значимости на современном этапе исторической политики, как важного инструмента стабилизации общества, повышения востребованности и значения просветительской работы государственных архивных учреждений Министерство образования Республики Беларусь информирует, что в открытом доступе размещены интернет-проекты «Партизаны Беларуси» (режим доступа: https://partizany.by/), «Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны» (режим доступа: http://db.narb.by/), «Официальные геральдические символы Республики Беларусь» (режим доступа: https://gs.archives.gov.by/), созданные на основе архивных документов (далее – интернет-проекты).

Считаем необходимым организовать использование материалов интернет-проектов в образовательном процессе учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования (далее – УОСО).

В этих целях направляем информационные справки об архивных интернет-проектах, представленные Депортаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, а также рекомендации по использованию материалов интернет-проектов в образовательном процессе УОСО (прилагаются).

ИНФОМАЦИОННАЯ СПРАВКА

об общедоступной базе данных о партизанах и подпольщиках, действовавших на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны и информационном интернет-портале «Партизаны Беларуси»

Продолжить чтениеОб использовании архивных интернет-проектов

LearningApps.org

 LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме.

Продолжить чтениеLearningApps.org

ВІРТУАЛЬНЫ МЕТАДЫЧНЫ СЕМІНАР «ВЫКАРЫСТАННЕ СУЧАСНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦЫІ Ў АДУКАЦЫЙНЫМ ПРАЦЭСЕ»

ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ АДУКАЦЫЙНЫЯ РЭСУРСЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ВІЗУАЛІЗАЦЫЯ ВУЧЭБНАЙ ІНФАРМАЦЫІ

Продолжить чтениеВІРТУАЛЬНЫ МЕТАДЫЧНЫ СЕМІНАР «ВЫКАРЫСТАННЕ СУЧАСНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦЫІ Ў АДУКАЦЫЙНЫМ ПРАЦЭСЕ»