Дата Нумар урока Прадмет Тэма ўрока Заданне для самастойнага вывучэння Дамашняе заданне
Панядзелак

04.05

1 Інфарматыка (1) Даследаванне мадэлі. Магчымасць рэалізацыі мадэлі сродкамі электроннай табліцы, тэкставага рэдактара Прачытаць § 25, прагляд відэа, выканаць Практыкаванне 1 § 25
2 Гісторыя Японія. Разгледзіць параграф 42. Адказаць на пытанні на с.222. Параграф 42
3 Матэматыка Бясконца спадальная геаметрычная прагрэсія Прачытаць §19.

Выканаць №4.283.

Выпісаць формулу сумы бясконца спадальнай геаметрычнай прагрэсіі на ст.256.

Разгледзець рашэнне задач №3, 4 на ст.258.

Выканаць заданні №4.284 (а, в), 4.285 (а,в), 4.286(а)..

§19, №4.295(а), 4.296(в), 4.297
4 Хімія Карозія металаў. Ахова ад карозіі Прачытаць § 46, саставіць канспект увыглядзе табліцы. §46, заданне 3, 5, 7
5 Ням. мова Планаванне вольнага часу Пр 4a, c 258 (вусна)

Пр 4b, c 258 (чытаць+пераклад+запісаць незнаёмыя словы ў слоўнік)

Пр 4с,с258(вусна)
6 Біялогія Уплыў фактараў асяроддзя і ладу жыцця на здароўе скуры. Прафілактыка скурных захворваняў. Гігіена скуры Праглядзець відэа.  //resh.edu.ru/subject/lesson/1582/main/

Прачытаць параграф. Адказаць на пытанні ў канцы параграфа

§44
7 Інфарматыка (2) Даследаванне мадэлі. Магчымасць рэалізацыі мадэлі сродкамі электроннай табліцы, тэкставага рэдактара Прачытаць § 25, прагляд відэа, выканаць Практыкаванне 1 § 25
Аўторак

05.05

1 Бел. літ. Я.Брыль. “Memento mori” Прачытаць апавяданне, адказаць на пытанні да яго Пераказ твора
2 Грамадазнаўства Элітарная, масавая, народная культура. Разгледзіць параграф 19. Адказаць на пытанні на с.181 Параграф 19
3 Бел. мова Маналог. Дыялог, яго афармленне на письме Правила на с. 170, пр.245, 243 Пр. 244
4 Матэматыка Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу  па тэме “Правільныя многавугольнікі” Паўтарыць гл.4 , параграфы 16 – 19, звярнуць увагу на ст.166.

Выканаць заданні №1а – 5а на ст.164.

 

Паўтарыць гл.4 , параграфы 16 – 19, звярнуць увагу на ст.166.

Выканаць заданні №1б – 5б на ст.164.

 

5 Хімія Злучэнні металаў Прачытаць § 47, 48 выпісаць ураўненні рэакцый, даць назвы рэчывам §47, зад. 5,8

§ 48, зад.2,5

6 Прац. нав. Газоны    
Серада

06.05

1 Бел. мова Сказы з ускоснай мовай Правила на с. 174-175, пр.248, 251 Пр. 252
2 Русск. язык      
3 Ням. мова Я выбіра. музей Пр 5b, с 260(прачытаць, перакласці, выпісаць незнаёмые словы ў слоўнік)

Пр 2с, с 261(у сшытках)

Пр 6а, с 261(вусна)

Пр 6b, с 261
4 Фіз. культ. і зд.      
5 Матэматыка Бясконца спадальная геаметрычная прагрэсія.

Прадстаўленне бясконцага дзесятковага перыядычнага дробу  ў выглядзе звычайнага дробу

Паўтарыць  §19.

Выканаць заданні №4.288 а, 4.289 а,

4.292 а.

Звярнуць увагу на алгарытм запісу бясконцага перыядычнага дзесятковага дробу  ў выглядзе звычайнага дробу на ст.257.

Разгледзець рашэнне задачы №5 на ст.258.

Выканаць заданні №4.287.

§19, №4.298, 4.299, 4.300.
6 Фізіка Кінетычная энергія. Поўная энергія сістэмы Прачытаць параграф. Адказаць на пытанні   па тэме. Рашыць  задачы  с.95 (1,2) § 35
Чацвер

07.05

1 Біялогія Першая дапамога пры пашкоджаннях скуры. Праглядзець відэа.https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bvydelitelnaya-sistema-kozhab/narushenie-kozhnyh-pokrovov-i-prichiny-povrezhdeniya-kozhi Засвоіць матэрыял аб аказанні першай дапамогі пры пашкоджанні скуры. §45
2 Матэматыка Паўтарэнне. Суадносіны ў прамавугольным трохвугольніку Паўтарыць гл.1, параграфы 1 – 6.  
3 Русск. лит. Поэзия второй половины XXвека. Поэтическая летопись времени. Стихотворения Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Окуджавы и др. Прочитать теоретический материал учебного пособия на с. 256 – 269. Выучить одно стихотворение наизусть (по выбору)
4 Фіз. культ. і зд.      
5 Гісторыя Індыя. Разгледзіць параграф 43. Адказаць на пытанні на с 227. Параграф 43.
6 Геаграфія Віцебская вобласць Прачытаць параграф. Характарызаваць вобласць па плану. Вызначыць спецыялізацыю вобласці. §45
7 Грамадазнаўства Медыякультура сучаснага грамадства. Разгледзіць параграф 20. Адказаць на пытанні на с.196 Параграф 20.
Пятніца

08.05

1 Фізіка Рашэнне задач па тэме “Патэнцыяльная і кінетычная энергія” Узнаўленне формул фізічных велічынь і законаў. Рашэнне задач с.95 (2,3) С. 95 (1,4)
2 Русск. язык      
3 Ням. мова Я выбіраю кінатэатр Пр 1d,с 262 (асацыацыі)

Пр 1f, с 262-263

Пр 1g,с 263

Пр 1h, с 263
4 Бел. літ. У.Караткевіч. “Дзікае паляванне караля Стаха” Выбарачны пераказ ІІІ раздзела, характарыстыка вобразаў Андрэя Беларэцкага і Надзеі Яноўскай Прачытаць 4-6 раздзелы
5 Матэматыка Паўтарэнне. Лікі і вылічэнні. Ст.285 – 272 Выканаць № 3(а,б), 7,8, 22, 27,16, 31, 35 Ст.269 – 272. Выканаць №46, 48, 64
6        
7