Дата Нумар урока Прадмет Тэма ўрока Заданне для самастойнага вывучэння Дамашняе заданне
Панядзелак

04.05

1 Біялогія  Культурныя расліны Прачытаць параграф. Вывучыць паняцце,якія расліны называюцца культурнымі. Пазнаеміцца з культурнымі раслінамі розных груп. У сшытку запоўніць табліцу:

Група раслін прыклад
   
§44
2 Матэматыка Знешні вугал трохвугольніка Разглядзець задачу 2 (с.117). Рашыць задачу 197 §20, № 198
3 Бел. літ. Мастацкая літаратура і навука. Цётка. “Шануйце роднае слова” Чытанне ўступнага артыкула, беглае чытанне публіцыстычнага твора, адказы на пытанні да яго С.168, пыт. 1,2
4 Русск. лит. Маленький принц – воплощение человеческой мечты о красоте, правде. Ироническое изображение носителей общественных пороков Прочитать теоретический материал по учебному пособию на с. 206 – 219, 220 — 234 Написать письмо А. де Сент-Экзюпери от имени Маленького принца о том, как идет жизнь на его планете после возвращения с Земли. Нарисовать рисунки к сказке (по желанию)
5 Мастацтва Партрэтны жанр у скульптуры Старажытнага  Рыма Прачытаць тэарэтычны матэрыял вучэбнага дапаможніка на с. 160 – 165, запоўніць параўнальную табліцу “Скульптурны партрэт старажытнагрэчаскіх і старажытнарымскіх майстроў: агульнае і рознае”  
6 Ням. мова Вандраванне па Беларусі Пр 1b, c202 (Паўтарыць)

Пр 2а, с 203(Паўтарыць)

Пр 5а, с 208 (запісаць ў слаўнік + пераклад)

Пр 7d, c 230
Аўторак

05.05

1 Гісторыя Сацыяльна-эканамічнае жыцце ў перш. пал. 18 . Разгледзіць параграф 22. Адказаць на пытанні на с. 152-153. Параграф22
2 Ням. мова Куплі Пр 1с, с 234 (Прачыть+перакласці+запісаць незнаёмыя словы ў слоўнік)

Пр 1b, c 233

Пр 1а, с 233 (Вусна па 1b)

Рт пр 1, с101
3 Русск. язык Контрольный диктант с грамматическим заданием    
4 Фіз. культ. і зд.      
5 Матэматыка Суадносіны паміж старанамі і вугламі трохвугольніка Пазнаёміцца з матэрыялам § 21, выканаць тэсты, разглядзець ключавыя задачы. Рашыць задачы №203а,в,г § 21, № 203б, 204
6 Бел. мова Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі. Злучальныя злучнікі Правіла на с. 191, пр.287, 288 Пр. 289
Серада

06.05

1 Фізіка Магутнасць. Адзінкі магутнасці. Прачытаць параграф. Запісаць у сшытку вывад формулы магутнасці ў двух відах. Рашыць задачы с. 77 (1,2) § 38, задачы с. 77 (3,4)
2 Геаграфія Тэктанічная будова, асноўныя формы рэльефу Еўразіі. Размяшчэнне карысных выкапняў Назваць азначэнне тэрміна “лёс”; ахарактарызаваць паняцце; асноўныя рысы тэктанічнай будовы і асаблівасці рэльефу мацерыка. § 29, пытанні пасля параграфа
3 Русск. язык Союз как часть речи. Разряды союзов Выполнить упр.447 — 449 Упр. 450 (абзацы 1 и 2 или 2 и 3)
4 Матэматыка Няроўнасць трохвугольніка Пазнаёміцца з матэрыялам § 22, вывучыць тэарэму, вынікі, выканаць тэст, разглядзець ключавыя задачы. Рашыць задачы №211, 212а, 213а § 22, № 212б, 213б
5 Бел. мова Падпарадкавальныя злучнікі Правіла на с. 201, пр. 299, 300 Пр. 303
6 Бел. літ. У.Караткевіч. “Зямля пад белымі крыламі” Прачытаць твор, пераказаць першы раздзел Прачытаць другі і трэці раздзел
Чацвер

07.05

1 Інфарматыка (1) Работа з колерам Прачытаць § 24.4, выканаць Практыкаванні 6 (стварыць відарысы) § 24.4
2 ГЗС      
3 Гісторыя Адукацыя , навука і грамадска-палітычная думка. Літаратура і мастацтва. Разгледзіць параграфы 23 і 24. Адказаць на пытанні на с. 157 і 164. Параграфы 23 і 24.
4 Матэматыка Прыметы роўнасці раўнабедраных трохвугольнікаў Пазнаёміцца з § 23 , вывучыць тэарэмы, разглядзець ключавыя задачы. Рашыць задачы № 220, 221а § 23, № 221б, 223
5 Прац. нав. Рапарт узора. Пабудова і чытанне схем для вязання    
6 Прац. нав. Выкананне вырабу    
7 Інфарматыка (2) Работа з колерам Прачытаць § 24.4, выканаць Практыкаванні 6 (стварыць відарысы) § 24.4
Пятніца

08.05

1 Ням. мова Попыт і прапанова Рт пр 2, с101

Пр 2а, с234(+запісаць у слоўнік)

Пр 3а, с 235 (+запісаць у слоўнік)

Пр 2а, с234(вывучыць)

Пр 3а, с 235(вывучыць)

2 Біялогія Вырошчванне раслін Прачытаць параграф. Засвоіць умовы, неабходныя для вырошчвання раслін: падрыхтоўка насення для пасева, пасеў насення, мінеральныя і арганічныя удабрэнні §45
3 Матэматыка Прыметы роўнасці раўнабедраных трохвугольнікаў Паўтарыць тэарэмы § 23. Рашыць задачы 221,225 § 23, № 226
4 Фіз. культ. і зд.      
5 Хімія Вада. Састаў, фізічныя і хімічныя ўласцівасці. Прачытаць §25, 26 §25, заданне5,10§26, заданне4, 7
6 Фізіка Кінетычная энергія Прачытаць параграф. Выявіць асноўныя прызнакі кінетычнай энергіі, сувязь паміж работай і змяненнем кінетычнай энергіі. § 39

С.83 (2)