Дата Нумар урока Прадмет Тэма ўрока Заданне для самастойнага вывучэння Дамашняе заданне
Панядзелак

04.05

1 Матэматыка Сіметрыя адносна пункта Паўтарыць алгарытм пабудавання пункта, сіметрычнага адносна цэнтра на ст.293 (!).

Разгледзець малюнак 25.

Выканаць заданне №84.

Прачытаць на ст.294 азначэнне фігуры, цэнтральна-сіметрычнай адносна пункта О.

Выканаць заданне №89

Паўтарыць параграф 4, выканаць № 91, 98
2 Ням. мова Эканомія вады Пр 3а, с 197(У слоўнік+ перакласці) Рт пр2,с79

 

3 Гісторыя Княжанне Витаўта. Вялікая вайна і Грунвальдская бітва. Разгледзець параграфы 7 і 8. Адказаць на пытанні на с.69-67 і 79 Параграфы 7 і 8
4 Бел. мова Скланенне, ужыванне і правапіс зборных личэбнікаў. Прачытаць §49, вусна выканаць пр.326, пр.327, 328 (пісьмова) §49, пр.329
5 Русск. лит. В. Богомолов. Повесть “Иван”. Появление Ивана в расположении войск. Переброска юного разведчика в тыл врага. 1. Прочитать стр. 137 учебника.

2. Прочитать повесть.

3. Ответить на вопросы  стр. 156, 179

Стр. 186 з.1
6 Бел. літ. Янка Маўр “Багіра” Прачытаць апавяданне “Багіра” Адказаць вусна на пыт.1-8 на стар.271
Аўторак

05.05

1 Інфарматыка (1) Змена гатовых праграм Разабраць Прыклады 19.6, 19.8, напісаць праграмму для Практыкавання 2 (в) § 19
2 Біялогія Сязонныя змяненні экасістэм Прачытаць параграф. Звярнуць увагу на змяненні, якія адбываюцца ў прыродзе ў сувязі са зменамі пор года. У сшытку запісаць па тры прыклады змяненняў па порам года ў раслінным і жывёльным свеце нашай мясцовасці. §25,26
3 Ням. мова Збор макулатуры Пр 3f, c 198(прачытаць, выпісаць незнаёмыя словы) Рт пр 3 , с 79
4 Русск. язык Определительные местоимения Ознакомиться с правилом стр. 238.

Упр. 486 (письменно), упр. 487 з. 1(устно)

Упр. 438
5 Фіз. культ. і зд.      
6 Матэматыка Фігуры, сіметрычныя  адносна прамой Прачытаць §5, ст.297 – 299. Звярнуть увагу на алгарытм пабудавання пункта, сіметрычнага адносна прамой на ст.298 (!!).

Выканаць заданні №99 – 101, 102(а).

Знайдзі памылкі мастака на рысунку 35.

Выканай заданне “Правер сябе!” на ст. 300– 301.

§5, ст.297 – 299,

№109, 106 (для паўтарэння).

7 Інфарматыка (2) Змена гатовых праграм Разабраць Прыклады 19.6, 19.8, напісаць праграмму для Практыкавання 2 (в) § 19
Серада

06.05

1 Русск. лит. Трагическая и героическая судьба Ивана Перечитать главы повести об Иване. Подготовить рассказ о трагических и героических страницах жизни мальчика.

Выполнить задание  5 стр. 149.

Подготовиться к уроку внеклассного чтения (Б. Полевой  “Повесть о настоящем человеке” прочитать)
2 Прац. нав. Схемы нізання. Гармонія колеру. Сучасная мода.  
3 Прац. нав. Выкананне вырабаў. Работа з бісерам.  
4 Матэматыка Фігуры, сіметрычныя  адносна прамой Паўтарыць §5, ст.297 – 299. Звярнуть увагу на алгарытм пабудавання пункта, сіметрычнага адносна прамой на ст.298 (!!).

Выканаць заданні №102(б).

Звярнуть увагу на рысунак 33, ст.299.

Выканаць заданне №103 на ст. 300.

Паўтарыць§5, ст.297 – 299,

№110, 107 (для паўтарэння).

5 Русск. язык Притяжательные и указательные местоимения Ознакомиться с правилом стр. 240, 242.

Упр. 490 (устно), упр. 491 (письменно) , упр. 498 (письменно)

Упр. 496
Чацвер

07.05

1 Фіз. культ. і зд.      
2 Русск. язык Вопросительные и относительные местоимения Ознакомиться с правилом стр. 244.

Упр. 503, 504 (письменно).

Упр.506
3 Геаграфія Жыўленне і рэжым рэк. Уплыў паверхневых і падземных вод на рэльеф. Прачытаць параграф. Засвоіць тэрміны: Водны рэжым ракі, жыўленне ракі. Звярнуць увагу на тыпы жылення рэк і рэжым рэк, утварэнне опаўзняў і карсту. §25
4 Гісторыя Грамадзянская вайна 1432-1439 гг. Разгледзіць параграф 9. Адказаць на патанні на с. 88. Параграф 9.
5 Матэматыка Фігуры, сіметрычныя  адносна прамой Паўтарыць §5, ст.297 – 299.

Выканаць заданні №104,105.

 

Паўтарыць§5, ст.297 – 299,

№111, 108 (для паўтарэння).

6 Бел. мова Падагульненне вывучанага па тэме “Лічэбнік” Выканаць заданні тэматычнай праверачнай работы на стар. 188 Практ. 333 (аргументаваць выбар)
Пятніца

08.05

1 Бел. мова Займеннік як часціна мовы Прачытаць матэрыял §50, выканаць пісьмова практ. 336,338 §50, практ.339
2 Матэматыка Паўтарэнне. Дзесятковыя дробы. Паўтарыць раздзел 1. Дзесятковыя дробы.

Выканаць №24, 154, 155,183 а, 247а, 299а

Паўтарыць раздзел 1. Дзесятковыя дробы.

Выканаць №183б, 247б, 299б

3 Мастацтва Камп’ютар як інструмент мастака Прачытаць тэарэтычны матэрыял на с. 118 – 119 вучэбнага дапаможніка  
4 Ням. мова Жывёльны свет нашай краіны Пр 3а, с 208 (прачытаць+перкласці)

Пр 3а, с208 (зрабіць таліцу)

Рт пр 19а,б ,с77-78
5 Бел. літ. Вуснае сачыненне з элементамі апісання і разважання Падрыхтаваць вуснае сачыненне з элементамі апісання і разважання на тэму “Я таксама частачка прыроды”