Дата Нумар урока Прадмет Тэма ўрока Заданне для самастойнага вывучэння Дамашняе заданне
Панядзелак

04.05

1 АБЖ Траўмы і іх прычыны. Меры і спосабы аказання дапамогі Дзіцячы траўматызм (https://www.youtube.com/watch?v=—6tOQgqIjA)

Першая дапамога пры траўме падчас пахода (https://www.youtube.com/watch?v=EWsS82aiy28)

 

 
2 Русск.лит. И.С. Тургенев. Рассказ “Муму”. Герасим и Муму Подготовить художественный пересказ “Он шел…”:задание 13 на с. 103 Прочитать произведение до конца и ответить на вопросы 10, 11 на с.102
3 Мастацтва Наш  дом – наш свет Прачытаць тэарэтычны матэрыял на с. 130 — 132   вучэбнага дапаможніка.  
4 Матэматыка Прамавугольны паралелепіпед і куб Прачытаць тэарэтычны матэрыял на с. 114 – 117 вучэбнага дапаможніка. Разглядзець задачу 1. Рашыць задачы 303 – 305. § 17, № 371, 372
5 Бел. літ. У.Караткевіч. “Былі ў мяне мядзведзі”. Літаратурны герой у мастацкім творы Самастойнае чытанне твора, абмеркаванне часу і месца дзеяння, знаёмства з літаратурнымі героямі і падзеямі Падрыхтаваць разгорнутае паведамленне пра першую сустрэчу Сяргея з Бурыкам
6 Гісторыя Улада рымскіх імператараў. Рым-сталіца імперыі. Разгледзіць параграфы 24 і 25.   Адказаць на пытанні на с104 і108. Параграф 24 і 25
Аўторак

05.05

1 Русск. язык Контрольное подробное изложение    
2 Ням. мова Плюсы и минусы транспортных средств Прочитать разговор  детей с.68-69 упр.3 с, выполнить здесь все пункты (3,4)

 

С.67-68 упр. 3а – прочитать  текст, ознакомить с плюсами и минусами разных транспортных средств.
3 Фіз. культ. і зд.      
4 Бел. літ Характарыстыка герояў твора Расказаць пра любімыя заняткі Бурыка ў вялізным доме, яго першыя вандроўкі ў лес, практычныя ўрокі выжывання ў ім Адказаць на пытанне 8
5 Бел. мова Амонімы Правіла с. 99, пр. 202, 205 Пр. 206
6 Матэматыка Прамавугольны паралелепіпед і куб Выканаць заданні з раздзела “Правер сябе!” (с.134). Рашыць задачы 366 — 368 § 17, № 373, 374
Серада

06.05

1 Ням. мова Прошедшее время (Perfekt) С. 71 упр. 5b(1,2) – рассмотреть правило.

Прошедшее время (Perfekt) образуется следующим образом:

Вспомогательный глагол habenили sein+ PartizipII(основа глагола+приставкаge+суффикс t).

Например, Er hat die Hausaufgabe gemacht.

 

Perfektобразуется обычно с вспомагательным глаголом haben, но глаголы движения и еще 3 глагола (они прописаны в правиле) образуют прошедшее время с вспомагательным глаголом sein.

Также есть глаголы, которые не подчиняются правилу и образуют PartizipII(основа глагола+приставкаge+суффикс t) ИНАЧЕ.Такие глаголы нужно будет заучивать и они прописаны на втором форзатце.

Выучить правило
2 Бел. мова Агульнаўжывальныя словы Правіла на с. 102, пр. 209 Пр. 210
3 Матэматыка Аб’ём. Адзінкі вымярэння аб’ёму Прачытаць тэарэтычны матэрыял на с. 135 – 137 вучэбнага дапаможніка. Выканаць заданні № 387 – 389. § 18, № 400
4 Русск. язык Контрольное подробное изложение    
5 ГЗС      
Чацвер

07.05

1 Гісторыя Рэлігія старажытных рымлян. Хрысціянства ў Рым Разгледзіць параграфы 27 і 28.Адказаць на пытанні на с.116 і119. Параграфы 27 і 28.
2 Матэматыка Аб’ём. Адзінкі вымярэння аб’ёму Выканаць заданні з раздзела “Правер сябе!” (с. 140). Разглядзець задачу 1 (с.137). Рашыць задачы 391 — 393 § 18, № 401, 402
3 Прац. нав. Гарачыя напіткі і іх віды    
4 Ням. мова Прошедшее время (Perfekt) закрепление Повторяем правило.

С.71-72 упр.5b пункт 3 – читаем текст и находим устно глаголы в прошедшем времени, называем их как прописано в примере.

С. 72 упр.5b пункт 4 разделить глаголы на две группы, опираясь на правило. Сделать письменно
5 Чал. і свет Глеба і яе ўрадлівасць Даць азначэнне тэрміну глеба.

Назваць уласцівасці глебы.

§ 30
Пятніца

08.05

1 Русск. лит. И. С. Тургенев. Рассказ “Муму”. Возвращение Герасима в деревню как нравственная победа героя Выполнить задание 3 или 7 на с. 104 (по выбору) Прочитать о сравнении на с. 104
2 Бел. мова Словы абмежаванага ўжытку Правіла на с. 103, пр. 211, 215, 216 Пр. 217
3 Фіз. культ. і зд.      
4 Матэматыка Аб’ём прамавугольнага паралелепіпеда Рашыць задачы № 394, 395 № 399а, 403
5 Русск. язык Прямое и переносное значение слов. Толковые словари. Слово в толковом словаре Прочитать теоретический материал на с.96, 98. Выполнить упр. 177, 178, 180 (устно) Упр. 182