Дата Нумар урока Прадмет Тэма ўрока Заданне для самастойнага вывучэння Дамашняе заданне
Панядзелак

04.05

1 Гісторыя Развіцце адукацыі, навукі і культуры. Разгледзіць параграфы 26-27. Адказаць на пытанні на с.199. Параграф 26-27.
2 Бел. літ. Асэнсаванне ў сучаснай прозе стасункаў асобы і грамадства Работа з матэрыялам на с. 234-237 Пытанні 1,2 на 237
3 Біялогія (пр) Арганізменны ўзровень арганізацыі жыцця. Паўтарыць: аднаклетачныя каланіяльныя і мнагаклетачныя арганізмы. Падручнік 10 класа
Біялогія (б) Кампаненты біясферы. Біягеахімічныя функцыі жывога рэчыва Прачытаць § 46, саставіць табліцу “Біягеахімічныя функцыі жывога рэчыва” § 46
4 Геаграфія Энергетычная праблема Прачытаць параграф. Адказаць на пытанні у канцы параграфа § 26
5 Бел. мова (пр) Знакі прыпынку ў сказах з рознымі відамі сувязі частак Перачытаць § 19, выканаць пр. 193 (вусна), пр. 196 (пісьмова)  
Інфарматыка (б) Графіка і мультымедыя на вэб-старонках. Выкарыстанне табліц Прачытаць § 5.1-5.3, праглядзець відэа, выканаць Прыклад 1 (с. 51) § 5.1-5.3
6 Матэматыка Паўтарэнне. Трыганаметрычныя ўраўненні і няроўнасці Выканаць заданні № 235(3),229(1), 231(1), 233(1) № 235(4),229(2), 231(2), 233(2)
7 ГЗС      
Аўторак

05.05

1 Ням. мова Нацыянальны характар С.199 упр 1c,d(диск)

Работа с текстом с.198- 199 упр 1а,b

С. 200 упр. 1e,f
Англ. мова Кантакты з замежнымі аднагодкамі Пр 3с,с 253(вусна)

Пр 4, с 253-254 (вусна)

Пр 6, с 254 (у сшытку)

Пр 1,с 252 (вусна)
2 Астраномія Міжзорны газ і пыл Прачытаць параграф. Пісьмова адказаць на пытанні параграфа § 28
3 Грамадазнаўства Перспектывы развіцця Беларусі ва Ўмовах Інфармацыйнага грамадства. Разгледзіць параграф 22 і адказаць на пытанні на с.215-216. Параграф 22.
4 Хімія Хімічныя элементы і простыя рэчыва металы Прачытаць §49,50. Скласці канспект па фіз. і хімічным уласцівасцям металаў. Для ўраўнянняў рэакцыі з неметамамі скласці электронны баланс §49, з 2,4

§50, з 5а,6

5 Інфарматыка (пр) Графіка і мультымедыя на вэб-старонках. Выкарыстанне табліц Прачытаць § 5.1-5.3, праглядзець відэа, выканаць Прыклад 1-2 (с.43), Прыклад 1 (с. 51) § 5.1-5.3
Прац. нав. (б)      
6 Бел. мова (пр) Знакі прыпынку ў сказах з рознымі відамі сувязі частак Пр. 225 (пісьмова) Стар.201, пыт. 8,9
Прац. нав. (б)      
7 Гісторыя Наш край Разгледзіць матэрыял і адказаць на пытанні на с.200-201. Паўтарыць азначэнні па 3 раздзелу
Серада

06.05

1 Фіз. культ. і зд.      
2 Фізіка Радыеактыўнасць. Закон радыеактыўнага распаду Прачытаць параграф. Запісаць ураўненні радыеактыўнага распаду. § 37, практ. 24 (2,4)
3 Біялогія (пр) Арганізменны ўзровень арганізацыі жыцця. Тканкі, органы, сістэмы органаў Падручнік 10 класа
Бел. мова (б) Кантрольны падрабязны пераказ тэксту    
4 Русск. язык Контрольный диктант    
5 Матэмэматыка Паўтарэнне. Рашэнне ўраўненняў і няроўнасцей №225(5), 229(3), 233(1) №225(6), 229(4), 233(2)
6 Ням. мова Дзяржаўныя сімвалы С.200 упр 2а-ответить на вопросы.

Работа с текстом с. 201-202 упр.2c,d,e

Работа с текстом с. 200 упр.2b
Англ. мова Як знайсці сябра ў соцсетках? Пр 1а, с 255 (вусна)

Пр 2, с 255-257 (прачытаць, прекласці, выпісаць вызначаныя сорвы)

Пр 3, с 257 (Вусна)

Пр 5а, с 257 (вусна)
Чацвер

07.05

1 Матэматыка Паўтарэнне. Функцыя у =  (, яе ўласцівасці і графік Выканаць заданні №258 (3), 267 (3) (с.251) Выканаць заданні №258 (4),267 (4) (с.251)
2 Хімія Агульныя спосабы атрымання металаў. Прымяненне металаў і сплаваў Прачытаць § 52. Саставіць табліцу па матэрыялу параграфа. § 52, з 3,5
3 Ням. мова Государственное устройство Беларуси С.203 упр.3а, рассказать, что вы уже знаете о Беларуси. 3в – познакомиться с государственным устройством страны, прочитайте текст. Выполните послетекстовые упражнения: с.204-205 упр 3с,д,е,г. С.205 упр.3h
Англ. мова Міжнародная летняя школа Пр 1 , с 258(Вусна)

Пр 2а, с 259

Пр 4, с 261(вусна)
4 Біялогія (пр) Арганізменны ўзровень арганізацыі жыцця. Прыкметы жывых арганізмаў. Падручнік 10 класа
Прац. нав. (б)      
5 Бел. мова (пр) Знакі прыпынку ў сказах з рознымі відамі сувязі частак Пісьмовая творчая работа “Жыццё даецца, каб жыццё тварыць…” (14-16 сказаў, 4 з якіх сказы з рознымі відамі сувязі частак)  
Прац. нав. (б)      
6 Русск. лит. Ч. Айтматов “Плаха”. Острота сациальных и нравственных проблем в  романе. Анализ проблем романа: социальная, экологическая, нравственная. Подготовить высказывание –анализ одной из проблем, поднятых в романе.
7 МП Туберкулез Прачытаць тэарэтычны матэрыял на с.233 – 234 вучэбнага дапаможніка Адказаць на пытанні на с. 235
ДП Уставы Узброеных Сіл РБ Пазнаёміцца з агульнымі абавязкамі ваенаслужачых і абавязкамі салдат.

Прачытаць § 41, 42

§ 41, 42
Пятніца

08.05

1 Фіз. культ. і зд.      
2 Фізіка Альфа-, бэта-радыеактыўнасць. Рашэнне задач па тэме “Закон радыеактыўнага распада” Прачытаць параграф. Запісаць ураўненні альфа-, бэта-распадаў.

Рашыць  практ. 24 (1,3)

§37,42, практ. 24 (5)
3 Бел. літ. Асэнсаванне ў сучаснай прозе повязі часоў і пакаленняў Матэрыял на с. 234-237 Анатацыя на самастойна прачытаную кнігу сучаснага беларускага аўтара
4 Біялогія (пр) Арганізменны ўзровень арганізацыі жыцця. Ахова арганізма ад чужародных цел Падручнік 10 класа
Біялогія (б) Кругаварот рэчываў у біясферы Прачытаць § 47, саставіць схемы кругаварота вады, азоту, вугляроду, кіслароду з выкарыстанне тэксту . § 47
5 Матэматыка Паўтарэнне. Функцыя у = х3,  яе ўласцівасці і графік Выканаць заданні №260 (3), 266(1) (с.251) Выканаць заданні №260 (4), 266(2) (с.251)