Дата Нумар урока Прадмет Тэма ўрока Заданне для самастойнага вывучэння Дамашняе заданне
Панядзелак

04.05

1 Бел. літ. Адрозненне гукаў [дз’], [ч], [дж] і правільнае іх абазначэнне на пісьме.

Чытанне тэкстаў (Л. Рашкоўскі. “Поні”, “Зебра”; А. Каско “Жарт”)

Сс.121/122  
2 Чал. і свет Змены ў нежывой прыродзе і жыцці раслін летам ВД сс. 56/57  
3 Бел. мова Літары дж, Дж Знаёмства з напісаннем літар дж, Дж, суаднясенне іх графічнага пісьмовага вобраза з друкаваным. Абвядзенне па контуры, самастойнае пісьмо літар. Спісванне з рукапіснага тэксту.

Сс. 44/45

 
Аўторак

05.05

1 Русск. язык      
2 Фіз. культ. і зд.      
3 Матэматыка Таблічнае адніманне з лікамі 8,9 ВД урок 89

РС с. 41

 
4 Выяўл. мастацтва      
Серада

06.05

1 Матэматыка Пазатаблічнае адніманне з лікамі 5,6,7,8,9 ВД урок 90

РС с. 42

 
2 ГЗС      
3 Бел. мова Апостраф.

Алфавіт

Знаёмства з напісаннеу словахнадрадковага знака – апострафа. Спісванне з друкаванага тэксту  
4 Бел. літ Надрадковы знак’ (апостраф).

Замацаваннне вывучанага па тэме “Гукі і літары мовы”

Сс. 123/124  
Чацвер

07.05

1 Бел. мова Паслябукварны перыяд. Сказ. Слова і сказ Пропісь сс. 1/3

Паўтарэнне правіл афармлення сказаў на пісьме:словы ў сказе пішуцца асобна, у канцы сказаў ставіцца кропка, пачынаецца сказ з вялікай літары.

 
2 Матэматыка Задачы, якія раскрываюць сэнс дзеяння складання са словамі “столькі, колькі…” ВД урок 92

РС с. 44

 
3 Выяўл. мастацтва      
4 Прац. нав.      
Пятніца

08.05

1 Музыка      
2 Фіз. культ. і зд.      
3 Матэматыка Пазатаблічнае адніманне ад 20 ВД урок 93

РС с. 45

 
4 Бел. літ Алфавіт С. 125